قالبسازی فلزی - انواع قالب فلزی در قالب سازی

۱- قالبسازی فلزی:

قالبهای فلزی را میتوان به سرفصل های زیر تقسیم کرد:

قالب سنبه و ماتریس:

سنبه و ماتریس برش مانند: قالب سنبه و ماتریس دوربر ، سنبه و ماتریس پرت بر ، سنبه و ماتریس اتوماتیک ، سنبه و ماتریس پروگرسیو یا مرحله ای.
قالب سنبه ماتریس خم ، قالب خم پرس برک
قالب کشش ورق شامل قالب کشش اتوماتیک ، قالب کشش تک ضرب ، قالب کشش ترانسفر یا چند مرحله ای . قالب فورج:
قالبهای فورج به دو گروه قالب فورج گرم (آهنگری) و قالب فورج سرد (سکه زنی) تقسیم میشود.

 

قالب سنبه ماتریس
قالب سنبه ماتریس

قالب دایکاست:

قالب های دایکاست به دو گروه تقسیم میشود؛ ریخته گری تحت فشار زیاد یا همان دایکاست و قالبهای ریخته گری ثقلی یا قالب ریژه.
بطور کلی مواد قابل ریخته گری در قالب فلزی دائمی تنها مواد با نقطه ذوب پایین میباشند مانند: قالب دایکاست آلومینیوم ، قالب دایکاست سرب خشک (روی یا به اصطلاح بازار زاماک) ، قالب دایکاست برنج. ( بررسی در این خصوص را به مقالات تخصصی موجود در سایت میسپاریم).

قالب دایکاست
قالب دایکاست