قالب گیری به روش باکالیت

قالبسازی باکالیت یکی از روش های ساخت قطعات پلاستیکی در دستگاه های تزریق پلاستیک است. ⇐ باکالیت تزریقی

قالب سازی باکالیت
قالبسازی باکالیت

در این روش، پلاستیک سرد وارد قابلی سرد شده سپس قالب تغذیه شده با حرارت گرم می شود تا پلاستیک شکل بگیرد. زمانی که مواد شکل و فرم قالب را به خود می گیرند، سخت شده و دیگر با حرارت به حالت مذاب در نمی آیند.

حرارت لازم برای ساخت مواد ترموست یا دورپلاست ۱۷۰ درجه سانتیگراد است. این نوع پلاستیک بعد از سخت شدن توسط هیچ ماده ای حل نمی شود.

در قالب گیری باکالیت مواد ابتدا در محفظه گرم شده سپس به درون قالب گرم تزریق می شوند.

این مواد نرم شده، شکل حفره های قالب را به خود گرفته و بعد از تغییرات شیمیایی خنک کننده به بیرون پرتاب می شوند.

 

↵ قالب باکالیت

روش های قالب گیری باکالیت

قالب گیری باکالیت را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

قالب گیری انتقالی

در روش قالب گیری انتقالی، ابتدا مواد از درون یک یا چند کانال، با فشار زیادی از میان محفظه های بازدهی به داخل حفره قالب تزریق می شوند. در این روش، قبل از تزریق مواد، قالب با گیره های محکمی بسته می شود.

قالب گیری تحت فشار

در روش قالب گیری تحت فشار، پودر یا قرص پلاستیک داخل قالب ریخته شده و سپس درب قالب بسته می شود. این مواد با حرارتی که به قالب وارد می شود، ذوب شده و به شکل قالب در می آیند.

قالب گیری تحت فشار پیستول

در روش پیستول، مواد تحت فشار پیستول وارد قالب شده و حول محور پیستول شکل می گیرد. در واقع پیستول بعد از خارج شدن از قطعه حفره ای داخل قطعه به وجود می آورد.

مزایای استفاده از قالب گیری باکالیت

باکالیت به سرعت و بسیار آسان قالب گیری می شود.

این برای تولید قطعات حجیم مزیت بسیار خوبی محسوب می شود. این ماده بعد از قرارگیری در معرض حرارت و حلال های مختلف نیز حالت خود را به خوبی حفظ کرده و تغییر شکل نمی دهد.

لذا از این گونه قطعات پلاستیکی معمولا به عنوان عایق استفاده می شود.

باکالیت دارای مقاومت بسیار بالایی است. از این روی از آن در انواع قطعات برقی، عایق، لوله های الکترونیکی و دستگاه های برقی پایه استفاده می شود.

 

# قالبسازی باکالیت

قالب سازی پلاستیک بادی