بایگانی برچسب: تکنیک راهگاه گرم

آشنایی با تکنیک راهگاه گرم در قالب‌های تزریق پلاستیک

تکنیک راهگاه گرم در قالب‌های تزریق پلاستیک

تکنیک راهگاه گرم در قالبسازی پلاستیک دیده نشدن محل تزریق در یک قطعه پلاستیک به ظاهر توقعی کم اهمیت تلقی می گردد که در عمل بهیچوجه امکان پذیر نیست. بالاخره هر قطعه‌ای در جایی می بایست تزریق شود. امروزه موقعیت دقیق نقاط تزریق با کمک محاسبات عددی و کامپیوتری با دقت بالا قابل تعیین است. […]