بایگانی برچسب: ساخت قالب پرس ضربه ای

قالبسازی سنبه ماتریس و قالب سازی پرس

قالب سازی سنبه ماتریس

قالبسازی سنبه ماتریس و یا قالب سازی پرس قالبسازی سنبه ماتریس (به انگلیسی Matrix mandrel molding) در صنعت فلزکاری و قالب سازی، به روش تولید قطعات و قالب های فلزی به کمک ماتریس های چند قالبی یا قالب های دائمی استفاده می شوند، “قالبسازی سنبه ماتریس” یا به انگلیسی “Matrix Mandrel Molding” گفته می شود. […]