بایگانی برچسب: قالب‌سازی به روش دایکاست

قالبسازی دایکاست قالب‌سازی برای تولید قطعات فلزی دقیق و پیچیده

قالب سازی به روش دایکست

 قالبسازی به روش دایکاست قالب‌ سازی برای تولید قطعات فلزی با استفاده از قالب‌های فشاری روش قالب سازی با استفاده از فناوری دایکاست یا دایکست (Die Casting) یک فرایند صنعتی است که برای تولید قطعات فلزی با استفاده از قالب های فشاری استفاده می شود. اهمیت این روش قالب گیری نسبت به روش سنبه ماتریس […]