تاریخ آپدیت لیست برخی مشتریان : ۱۳۹۳/۰۴/۰۷

لیست برخی از مشتریان ، نشان دهنده عملکرد شرکت طی مدت زمان فعالیت.

جدول زیر نشان دهنده برخی از سوابق شرکت است و برای مشاهده ادامه سوابق، از پایین جدول بر روی دکمه های راست و چپ کلیک کنید و یا شهر یا شرکت مورد نظر را جست و جو کنید.

نام مجموعه/سازمان یا کارخانهخدمات انجام شدهاستان | شهر
شرکت ترانس پست پارسیزد - کرمانشاه - خمین
شرکت نیوند انرژینیروگاه پروند
شرکت فرانیرواردکان - گرمی - سراب
شرکت مپناپتروشیمی دماوند عسلویه
شرکت سرو نیرو توسجمکران - زنجان
شرکت رای آوین فناهواز
شرکت صفانیکوپالایشگاه نفت اصفهان